Introduktion

Et velfungerende erhvervsliv skaber grundlaget for en bæredygtig vækst og udvikling, der sikrer job og uddannelse. LO Hovedstaden søger indflydelse på erhvervspolitikken for at sikre de bedst mulige rammebetingelser, både når det drejer sig om den offentlige og den private sektor. 

LO Hovedstaden arbejder for, at lønmodtagere inddrages i den innovation, som påvirker erhvervsudviklingen og skaber nye jobs og uddannelser i fremtiden. Vi arbejder for en grøn og bæredygtig omstilling.

Vækstforum Hovedstaden

LO Hovedstaden er repræsenteret i Vækstforum Hovedstaden, hvor centrale aktører fra erhvervslivet, uddannelsessteder, arbejdsmarkedet, kommuner og regionsråd sammen sætter retning for udvikling i regionen og beslutter hvilke initiativer, der bedst understøtter vækst i Hovedstaden.

LO Hovedstadens næstformand Christian Grønnemark sidder i formandskabet i Vækstforum Hovedstaden. LO Hovedstadens anden næstformand John Westhausen er også med i Vækstforum, som repræsentant for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR)

Du kan læse mere om Vækstforum Hovedstaden her.

Erhvervsnetværk

I mange kommuner har man Erhvervsråd og flere steder sidder lokale repræsentanter for arbejdstagerne med. I LO Hovedstadens Erhvervsnetværk samler vi repræsentanterne på tværs af kommuner og fagområder og udveksler viden om udviklingen på erhvervsområdet. Netværket mødes 2-3 gange årligt.

Erhvervsnetværket arbejder blandet andet med by- og erhvervsudvikling i forbindelse med den kommende letbane. Læs mere om LOOP City her.

Erhvervsministeriet har i maj i år igangsat et arbejde, som skal føre til et udspil om Hovedstaden 2030 med fokus på erhvervsudvikling, herunder emner som bolig, infrastruktur, smart city og grønne områder. Kommissoriet kan læses her.

Møder - Erhvervsnetværk

Konsulent

Kontakt Sophie Anthon Buhl, hvis du har spørgsmål.