Introduktion

Arbejdsmiljøet i Danmark er for nedadgående og både på det private og det offentlige område taler arbejdsskadestatistikkerne desværre deres tydelige sprog om et arbejdsmiljø, hvor nedslidning og belastning i det psykiske arbejdsmiljø fylder alt for meget. For LO Hovedstaden er det helt centralt at arbejde for at bedre arbejdsmiljøforholdene i Danmark.

Arbejdsmiljønetværket

I Arbejdsmiljønetværket mødes repræsentanter på tværs af LO Hovedstadens medlemsorganisationer 2-3 gange om året.

I netværket arbejder vi med temaer, som tværfagligt kan hjælpe de enkelte organisationer med viden om eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, arbejdstilsynet som myndighed og vejen til et godt arbejdsliv. 

På mødet i august 2018 fik vi oplæg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Oplægget kan ses her.

Møder - Arbejdsmiljønetværket